Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2008

Ξεπατικωτούρα!

Η κυρία Πετραλιά μιλώντας στον ΔΣΑ, διάβασε τις δηλώσεις για το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης αντικαθιστώντας τη λέξη «φορολογικό» με το λήμμα, «ασφαλιστικό», είπε:

«το ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν θα έχει εισπρακτικό στόχο και θα κινείται στην κατεύθυνση ενός δίκαιου και βιώσιμου ασφαλιστικού συστήματος, επιδιώκοντας τον εξορθολογισμό, τη δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων και τη δυνατότητα να παρέχονται όσο γίνεται καλύτερες υπηρεσίες και παροχές προς τους ασφαλισμένους, ώστε να πιάνουν τόπο οι εισφορές τους.»

Οι δηλώσεις αυτές, όμως, είχαν γίνει προηγουμένως για το φορολογικό νομοσχέδιο ως εξής:

«το φορολογικό νομοσχέδιο δεν θα έχει εισπρακτικό στόχο και θα κινείται στην κατεύθυνση ενός δίκαιου και βιώσιμου φορολογικού συστήματος, επιδιώκοντας τον εξορθολογισμό, τη δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων και τη δυνατότητα να παρέχονται όσο γίνεται καλύτερες υπηρεσίες και παροχές προς τους φορολογούμενους, ώστε να πιάνουν τόπο οι εισφορές τους.»

Τώρα που το σκέφτομαι, θα μπορούσαν να έχουν την ίδια ακριβώς μορφή όλες οι κυβερνητικές δηλώσεις, για όλα τα υπόλοιπα νομοσχέδια που θα φέρει μέχρι τις εκλογές στη Βουλή, η κυβέρνηση.

Επιτέλους να μην ταλαιπωρείται άλλο το ρεπορτάζ. Ίδια δήλωση για όλα!

Μια ξεπατικωτούρα, δηλαδή!

Ο ΑΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: