Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008

Στο κενό η καινοτομία


Κοινός στόχος των ανεπτυγμένων χωρών Δύσης-Ανατολής, αλλά και των ραγδαία αναπτυσσόμενων περιοχών της Ασίας είναι η μέριμνα για την έρευνα και την τεχνολογία, καθώς επίσης και η προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα. Η πολιτική αυτή προσδίδει αυξημένη υπεραξία στην παραγωγή και τις υπηρεσίες και εκτινάσσει την παραγωγικότητα, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου στην οικονομική διαδικασία.

Την σημασία αυτής της πολιτικής διάστασης της ανάπτυξης δεν έδειξε να αντιλαμβάνεται εγκαίρως το ΠΑΣΟΚ, ως κυβέρνηση, ενώ η ΝΔ αποφασίζοντας να μεταρρυθμίσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο καταλήγει να διασκεδάζει απλώς τις εντυπώσεις από την εξευτελιστική για τη χώρα μας αυτή καθυστέρηση.

Για να πάρουμε μια γεύση της παρούσας διάστασης του προβλήματος σε συνάρτηση με την νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, παρουσιάζουμε τις απόψεις του Γιώργου Παπαδημητρίου όπως διατυπώνονται σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» στις 21 Φεβρουαρίου 2008, σ. 18.

Η διαμόρφωση μιας νέας σύγχρονης πολιτικής για την έρευνα και την τεχνολογία και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου τους αποτελούν προ πολλού ώριμα αιτήματα. Η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας καθώς επίσης και η προώθηση της καινοτομίας πρέπει άλλωστε να είναι κεντρικός στρατηγικός στόχος με υψηλή ιεράρχηση στο κυβερνητικό πρόγραμμα κάθε σύγχρονης χώρας.

Το νομοσχέδιο για την έρευνα και την τεχνολογία που συζητά η Βουλή μαρτυρά ότι η κυβέρνηση αναλίσκεται σε μεταρρυθμιστικές ρητορείες χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα. Το νέο πολυδαίδαλο θεσμικό πλαίσιο διατηρεί το κατακερματισμένο σύστημα που ισχύει και καθιστά τη διαχείριση της έρευνας περισσότερο γραφειοκρατική και αναποτελεσματική, χωρίς να προβλέπει τη διάθεση επιπλέον πόρων.

Με δύο λόγια, δεν εκφράζει την αναγκαία πολιτική βούληση για την αναζωογόνηση της έρευνας και της τεχνολογίας που θα εξακολουθούν να παραμένουν στα χαμηλότερα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση αγνοεί ότι είμαστε τελευταίοι και θα συνεχίσουμε να παραμένουμε τελευταίοι, παρά τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Εξάλλου, η πλήρης οργάνωση του συστήματος με την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων, τη συγκρότηση των οργάνων, τη στελέχωση και τον εξοπλισμό των υπηρεσιών, τη διαμόρφωση πρακτικών και τη συνάρθρωση των επιμέρους επιπέδων του δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2010. Όταν λοιπόν η χώρα μας κληθεί στο τέλος του 2010 να παρουσιάσει τα επιτεύγματά της, δεν θα έχει αρχίσει ακόμη να λειτουργεί το πολύπλοκο και αναποτελεσματικό σύστημα που προτείνεται!

Εύλογα λοιπόν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς για τον χαρακτηρισμό του νομοσχεδίου τη λαϊκή έκφραση «όπου φτώχεια και γκρίνια». Φτώχεια, γιατί χωρίς θεαματική αύξηση των πόρων που διαθέτουμε για την έρευνα και την τεχνολογία δεν θα υπάρξει καμία πρόοδος, και γκρίνια, γιατί η εμπλοκή πολλών θεσμικών και διοικητικών επιπέδων θα προκαλεί μόνο τριβές και εντάσεις μεταξύ τους.

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου είναι καθηγητής Πανεπιστημίου, βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: