Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008

Η άγνωστη λέξη στο ΝΑΤΟ

Είμαστε σε θέση να σας μεταφέρουμε, απόψε, τις θέσεις του ΝΑΤΟ για το ζήτημα των Σκοπίων και την πιθανότητα άσκησης του δικαιώματος της αρνησικυρίας από την Ελλάδα σε ενδεχομένη πρόσκληση της ΠΓΔΜ για ένταξη της στους θεσμούς της Συμμαχίας στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου.

Οι θέσεις αυτές κωδικοποιήθηκαν με ευθύνη του ΑΓΙΟΥ και παρουσιάζονται δίχως σχόλια, προς το παρόν, εξαιτίας της ρευστής κατάστασης των διαπραγματεύσεων στον ΟΗΕ και της επίσκεψης του Γ. Γ της Συμμαχίας στη χώρα μας για συνομιλίες και τελικές συνεννοήσεις ενόψει της Συνόδου.
Παρόλα αυτά ο προσεκτικός
blogger μπορεί να βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα.

Τι υποστηρίζει λοιπόν η συμμαχία:

- Το ΝΑΤΟ δεν έχει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις.

- Το ΝΑΤΟ ποτέ δεν έγινε πεδίο επίλυσης διαφορών μεταξύ των μελών του ή μεταξύ μελών και υποψηφίων μελών και δεν προβλέπεται να γίνει, καθώς δεν διαθέτει διαιτητική ή μεσολαβητική αρμοδιότητα.

- Το ΝΑΤΟ εκφράζει την ευχή να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση για το όνομα της ΠΓΔΜ από την Αθήνα και τα Σκόπια και να εκλείψουν τριβές και διενέξεις μεταξύ των δύο χωρών.

- Οι διαδικασίες ένταξης της ΠΓΔΜ που θα διαρκέσουν 12-16 μήνες, είναι ένα σεβαστό χρονικό διάστημα το οποίο θα μπορούσαν οι δύο χώρες να αξιοποιήσουν, ώστε να λύσουν όσα διμερή ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, για να προχωρήσει δίχως προβλήματα και καθυστερήσεις η κυρωτική διαδικασία για την ένταξη των νέων μελών.

- Οι αποφάσεις στα πολιτικά Όργανα της Συμμαχίας λαμβάνονται ομόφωνα.

- Η συμμαχία προνοεί και αντιμετωπίζει με σεβασμό ενστάσεις και αιτιάσεις των μελών της, ως προς συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές των Οργάνων του ΝΑΤΟ, όταν αυτά θεωρούν ότι θίγονται ζωτικά τους συμφέροντα.

- Στα εγκύκλια κείμενα των Συνόδων Κορυφής της Συμμαχίας παρέχεται η δυνατότητα παραπομπών και «υποσημειώσεων- πομνημάτων» σε μέλη που θα ήθελαν να εκφράσουν διακριτή βούληση ή εξαίρεση.

- Στη Συμμαχία πετύχαμε τη λέξη veto να την καταστήσουμε άγνωστη λέξη.

Αυτά λέει λοιπόν το ΝΑΤΟ, και οι εκτιμήσεις δικές σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: