Τρίτη, 4 Μαρτίου 2008

Λύση made in USA

Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι, η αμερικανική κυβέρνηση «πρότεινε» στην ηγεσία του ΝΑΤΟ συγκεκριμένη φόρμουλα για να ξεπεραστεί το πρόβλημα με την άρνηση της Ελλάδας να συναινέσει στην πρόσκληση στην ΠΓΔΜ, για ένταξη στους θεσμούς της Συμμαχίας, δίχως προηγουμένως να υπάρξει «λύση» ως προς την τελική ονομασία της γείτονος.

Η αμερικανική πρόταση δομείται πάνω σε δύο αρχές, τις οποίες δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό ανέλυσε ο Γ. Γ. του ΝΑΤΟ στην πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της Ελλάδας:

1) η διαδικασία ένταξης των χωρών της Χάρτας της Αδριατικής στο ΝΑΤΟ δεν είναι κοινή και για τις τρεις χώρες, με την έννοια ότι η κάθε μια κρίνεται ξεχωριστά, αλλά ασφαλώς με τα ίδια κριτήρια.

2) θα πρέπει να υπάρξει διάκριση μεταξύ της ένταξης στο στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας και στην δυνατότητα πλήρους συμμετοχής στους πολιτικούς θεσμούς της.

Οι Αμερικανοί, έτσι, τις επόμενες μέρες, δια στόματος ΝΑΤΟ, θα διατυπώσουν επίσημα την άποψη (θέση) ότι η Ένταξη της ΠΓΔΜ στο στρατιωτικό σκέλος (πλαίσιο ασφαλείας) της Συμμαχίας μπορεί να προχωρήσει απρόσκοπτα και ότι η πλήρης ένταξη στους θεσμούς, που διαμορφώνουν το πολιτικό πλαίσιο των αποφάσεων, θα επέλθει στο βαθμό που η διένεξη με την Ελλάδα παύσει να θεωρείται προσβολή της «καλής γειτονίας».

Με αυτήν τη φόρμουλα, επιχειρείται να διασκεδαστεί η επίκληση του veto από την ελληνική πλευρά και ταυτόχρονα να εξυπηρετηθούν οι Ευρω-ατλαντικοί στόχοι για την περιοχή, δίχως να υποστεί βλάβη το κύρος της ηγεσίας της ΠΓΔΜ.

Ο ΑΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: